نقد مخاطب | بلاگ

نقد مخاطب

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نقد مخاطب

هراثرهنری زمانی که درعرصه ی عمومی مطرح ومورد بازدید،مشاهده و یا مطالعه قرارمیگیرد ، الزاماعنصرقضاوت وارزیابی"ارزش هنری" آن به امری اجتناب ناپذیر، تبدیل میشود . امروزقضاوت ها، داوریها،فراتراز"نیک" و"بد" دراذهان افکارعمومی مورد کنکاش وچون چرا قرارمی گیرد وخارج ازارادی پدید آورندگان آن است . چرا ؟ به دلیل خیلی ساده . انتظارتفکر"نیک" و"بد"، دوآلیسم خیروشری ، حتی ازبینده وخواننده معمولی ، بافهم متوسط ، متعارف دیگر پایان پذیرفته است . به دلیل گسترده گی فهم عمومی، اطلاع رسانی ثانیه ای وارتقاء ذائقه وفراگیری حس ودانش زیبا شناختی ، دوری ازکلیشه ،عدم تکرار، نوجوئی درلذت هنری وعدم پذیرش مضامین کهنه ودم دستی افکارعمومی را ارضاء نمیکند . لذت ازآثارهنری چه سمعی چه بصری با حق انتخاب لحظه ای مخاطب ، با یک کلیک کیبرد , ولمس صفحه وشکستن انحصار یک یا چند کانال ملی یا فراملی ویا محدود به چند نویسنده ، نقاش ، پیکرتراش وآهنگسازنمیشود ومخاطب هرثانیه اراده کندمیتواند باکمترین زمان ممکن به تمام آثارهنری اشراف و پیرامون آن بیش ازصد مقاله ، نظر ونقد بخواند وحتی ببیند واگربه زبان مولف ویا خالق آن آشنا باشد ، او را مورد پرسش قراربدهد. این یعنی اقتداربینده وخواننده و مخاطب دریک کلام . به زبان ساده یعنی ما با یک مخاطب دست بسته وپراکنده وبی ارتباط با دیگر گروه های اجتماعی طرف نیستیم بلکه امروزگروه های اجتماعی درفضای مجازی درحلقه ها وشبکه های مختلف خانواده گی ، شغلی ، فکری،تحصیلی ،محلی، منطقه ای، ملی عضواند ومدام درحال گرفت ودریافت خبر، نظروقضات وبیان حس وحال موضوعات مختلف هستند وبراطلاعات ومعلومات خود می افزایند وخود را تصحیح می کنند. درنتیجه مخاطب ما ممکن است مرعوب حس وحال فضای لحظه ای یک اثر هنری قراربگیرد اما با گذشت زمان امکان تجدید نظربرایش فراهم است ومتوجه میشود که درشناخت این فیلم یا شعر یا رمان اشتباه کرده است . این شرایط جدید را باید به فال نیک گرفت و حق مخاطب است وسرجمع به سود آثارهنری تمام خواهد شد چه هنرمند را مقید میکند که با تولید خوب و قوی وسختگیرانه مخاطب مشکل پسند را راضی نگاه دارد وتن به نشرآثارسست وآسان پسند ندهد ودراین دادوستد به رشد آثار قوی ، ماندگاربا حس زبیاشناختی بالا ، منجرشود که نهایت ، امید وآرزوی ملی است .   

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت: 6:40