برادرم خسرو | بلاگ

برادرم خسرو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

یاداشتی برای فیلم " برادرم خسرو"

کارگردان : احسان بیگلری

خسرو خوبان

فیلم " برادرم خسرو" فیلمی متفاوت است . متفاوت نه ازنظراینکه درسینمای جهان اتفاق نیفتاده باشد بلکه ازاین نظرکه درعین وفاداری به سینمای قصه گو، برای حفظ تماشگر ایرانی ، وارد کاری با ساخت روانشناختی – روانکاوانه میشود . آشنا زدائی ازچهره ای تیپیک وظاهرا ابدی ازدو زوج پزشک ، در رسیدن به درکی متفاوت ازمریض خودی که فرزند آنها نه تنها دراو بیماری نمی بیند بلکه درهیجانات او شریک می شود . چیزی که همسرپزشک با توجه به حرفه پزشکی اش به رغم نگاه منفی اش دربادی امر، به اشتباه همسرش نسبت به "خسرو" پی میبرد ."خسرو" برای مدت ده پانزده روزبه خانه ی برادرش دکتر"ناصر"میآید که خود وهمسرش به حرفه ی دندان پزشکی اشتغال وبا تک فرزند نوجوانشان "شایان" ، زندگی به ظاهرآرام با دسیپلین خاص خود دارند. همه چیزسرساعت ومعین وطبق برنامه ی پیش می رود . صرف شام ، خاموشی تلویزیون ، خروج ازخانه و رفتن به مطب ، بازگشت به خانه وعدم رانندگی خانم دکترو نرفتن او به مطب به توصیه همسرش دکتر"ناصر" به بهانه ی حاملگی اش . شبها دکتر"ناصر" برای سمینارخارج کشور دراتاق کارش درنهایت آرامش مشعول مطالعه است وهمسرو فرزندش نیزپس ازشب بخیر، اول وقت به بستر می روند . با ورود "خسرو"که با زمینه ی قبلی است همه چیزاین فضای به ظاهرآرام فرومیریزد . "خسرو" اهل فیلم وموسیقی ونقاشی وهنر است ونگاهی غیر جدی وسرخوشانه درعین یاس وبدبینی با هستی دارد . گاه غمگین است و گاه شاد . اما ناموفق به دیده شدن است وبه همین دلیل گاه با هستی به تعارض می رسد . این عدم موفقیت که ویژه گی تمامی اهل هنراست ، نمود ها و حاشیه های خاص خود را دارد که جهان آرام امثال دکتر"ناصر"به ولنگاری، پرخاشگری فعالیت پیشرس" HYPERACTVE" وبیماری دو قطبی "BIP0LAR" تعبیروبا درمان داروهای شیمیائی و انتظار ایزوله گی بر بیماری او می افزاید . حال آنکه اگرخود آنها درادامه ی تخصص بالاترموفق نباشند ، معلوم نیست به چه درجه ازافسرده گی روبرو خواهند شد . "خسرو" با بی خوابی مفرط دست به گریبان است . شبها با تماشای تلویزیون تا پاسی ازشب بیداراست وهمین آغازتنش و درگیری او با برادرش دکتر "ناصر" وهمسرش می شود . نواختن گیتاربرای همسایگان وجمع آوری پول وخرید هدیه برای دکتر"ناصر" وهمسرش و"شایان" ازنظر دکتر"ناصر" گناهی نابخشودنی است .اما با برخورد غیر منطقی دکتر " ناصر" با برادرش " خسرو" ، او درمرحله ی اول سمپاتی وحمایت"شایان" نوجوان و بعد ترهمسر برادرش را ، به دست میآورد و جای این بیمار با دکترعوض میشود . یعنی بینده درمی یابد که دکنر" ٍناصر" به ظاهرآرام ، با نقاب برچهره ، بیمار اصلی است . بیاد بیاوریم سیاست دورکردن همسرش ازشعل طبابت ، تشویق او به حاملگی ودروغ بزرگ به همکارش و جا انداختن اینکه همسرش بیماری افسرده گی وروانی دارد وبه همین دلیل کاردرمطب برای او سخت است . ازهمه مهم تردخالت خودسرانه درکارپزشک"ٍخسرو" وتجویز داروی خوابآورو خوراندن آن ، توسط پسرش "شایان " به دلیل ارتباط عاطفی آن دو، با علم به اینکه اینکارخلاف حرفه و تخصص پزشکی اوست . یعنی استفاده ی ابزاری از" شایان " برای پیشبرد اهدافش در روانه کردن " خسرو" به بیمارستان ورسیدن به آرامش . درحقیقت تماشاگر، همسرش، شایان پسرش و"خسرو" برادرش، به درک یگانه ای ، ازماهیت درونی دکتر"ناصر" میرسند که نهایت نگاه روانکاوانه به انسان وکنش اودرتنگنا هاست . درحقیقت شناخت وافشای آنسوی چهره ی آدمیان ، رسالت کارگردان زیرک وبا هوش ماست که با نقبی که به عمق میزند درقالب درام آنرا بازآفرینی میکند . درکی درست ، منطقی ، سینمائی ، دراماتیک و چرخشی با شیب ملایم و باورپذیر، با بازی درخشان شهاب حسینی ؛ هنگامه قاضیانی و ناصرهاشمی

برادرم,خسرو,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1396 ساعت: 19:52